licznik dwukierunkowy

Przyłączenie instalacji do sieci i wymiana licznika na dwukierunkowy.

Od 27.04.2019 roku zmieniły się zasady przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej. Zmiany te są konsekwencją wprowadzenia unijnego rozporządzenia 2016/31 z 14 kwietnia 2016 roku.

Zmiana wniosków o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Zmiana ta dotyczy wszystkich podmiotów na terenie Polski.
W przypadku podłączania instalacji z grupy A o mocy do 50 kW, które są realizowane w uproszczonym trybie na zgłoszenie zmiana jest na etapie składania wniosku. W miejsce dotychczasowego druku „Zgłoszenie” pojawił się nowy druk „Zgłoszenie / Dokument instalacji„. Pierwsza, dotychczasowa część „Zgłoszenie” wynika z zapisów Prawa energetycznego, a druga z nowych kodeksów sieciowych.
Procedura przyłączenia mikroinstalacji do sieci i wymiana licznika na dwukierunkowy nie uległa zmianie.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia mikroinstalacji do Zakładu Energetycznego. (PGE, ENEA, ENERGA, INNOGY STOEN OPERATOR, TAURON).

polska mapa energetyczna

 • Wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.
 • Oświadczenie o wykonaniu mikroinstalacji.
 • Specyfikacja techniczna źródeł fotowoltaicznych, załącznik C.
 • Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji.
 • Uprawnienia instalatora.
 • Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych mikroinstalacji (w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych).
 • Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RFG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.

Etapy przyłączenia mikroinstalacji.

Po złożeniu kompletnej dokumentacji PGE Dystrybucja ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i jeśli nie ma zastrzeżeń przesyła inwestorowi druk PD do podpisania lub informuje telefonicznie o możliwości osobistego odbioru i podpisania dokumentu na miejscu. Druk PD jest potwierdzeniem, że inwestor może korzystać z sieci PGE Dystrybucja.

W kolejnym kroku podpisany druk należy przesłać lub dostarczyć do PGE Obrót w celu przygotowania umowy kompleksowej. PGE odsyła przygotowaną nową umowę lub jest możliwość podpisania jej „od ręki” jeśli wniosek składany jest osobiście. Zostaje nadany nowy nr klienta, nowy rachunek. Można wybrać okres rozliczeniowy. O podpisaniu umowy PGE Obrót informuje Dystrybucję następnie przyjeżdża instalator wymienić licznik na dwukierunkowy. Stary licznik jest rozliczany (prognozy) i wystawiona zostaje faktura za sprzedaną energię. Przy wymianie licznika monter sprawdzi dodatkowo poprawność wykonania przyłączenia instalacji fotowoltaicznej. Następnie po wymianie klient dostaje protokół z wymiany licznika i można legalnie uruchomić instalację fotowoltaiczną.

W przypadku niektórych oddziałów najpierw jest wymiana licznika a następnie podpisanie umowy. Instalację można w tym przypadku uruchomić po wymianie licznika na dwukierunkowy ale oddana energia do sieci nie może być odebrana i zostaje w ZE.

Koszty wymiany licznika pokrywa dostawca energii. Jeśli instalacja jest trójfazowa to licznik będzie posiadał bilansowanie międzyfazowe.
Maksymalny okres rozliczeniowy w PGE wynosi 6 miesięcy. Wprowadzoną energię do sieci można odebrać w ciągu 365 dni w stosunku 1:0,8 dla instalacji do 10 kWp lub 1:0,7 dla instalacji do 10 do 50 kWp. Wg nowelizacji ustawy OZE energia niewykorzystana przez 12 miesięcy przechodzi na kolejny rok.

Jeśli inwestor zamierza skorzystać z programu „Mój Prąd”, po wymianie licznika powinien otrzymać zaświadczenie do programu. Nie wszystkie oddziały PGE wydają taki dokument na podstawie informacji zawartej we wniosku o przyłączenie mikroinstalacji. Aby uzyskać dokument „od ręki” należny udać się do Dystrybucji z umową kompleksową i protokołem z wymiany licznika i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

One Comment

 1. Dzień dobry jak mogę monitorować wymianę licznik MAIL/2020-03-05/0001208 licznik dwukierunkowy fotowoltaika
  5.94 kW Andrzej Jureczko, ul. Lakowa 97, 42-280 Częstochowa tel. 600186299
  Firma która zakładała REM ENERGY Bielsko Biała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *