ulga podatkowa na fotowoltaikę

Ulga podatkowa na fotowoltaikę w 2019 roku.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę – od kiedy można skorzystać?

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, i dokonasz inwestycji w fotowoltaikę w 2019 roku, ulga podatkowa na fotowoltaikę będzie można rozliczyć w 2020 roku.

Tutaj znajdziesz szczegóły jak przygotować dokumenty i rozliczyć ulgę podatkową od instalacji fotowoltaicznej.

Ulga podatkowa łączy się z dotacją „Mój Prąd”

Dla osób, które skorzystają z dotacji 5 tys. zł kwota odliczenia będzie pomniejszona o wartość dotacji. Jeśli koszt instalacji będzie wynosił 20 tys. zł to kwota odliczenia od dochodu wyniesie 15 tys. zł.

Uwaga!

W lipcu 2019 roku Ministerstwo finansów wydało korzystną interpretację dotyczącą możliwości skorzystania z ulgi podatkowej na fotowoltaikę. Według niej koszt instalacji gruntowych i na budynkach garażowych nie należących do bryły domu również będzie można odliczyć od dochodu. Warunkiem jest wykorzystanie wyprodukowanej energii na cele mieszkaniowe.

W ramach nowej ulgi maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł. Ulgą podatkową objęci są podatnicy, płacący podatek na zasadach ogólnych, 19% stawki podatku liniowego, oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulgę możesz odliczyć jednorazowo, lub przez kolejne lata ale nie dłużej niż 6.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę dotyczy tylko zakupu materiałów, urządzeń i usług wykazanych w ustawie. W tym zakresie jest ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem i montaż instalacji fotowoltaicznej. Na liście znajdują się również kolektory słoneczne i pompy ciepła wraz z montażem.

Ulga dotyczy podatnika więc można wykorzystać ją do kilku domów, których jest się właścicielem. Jednak łączna kwota odliczenia wynosi maksymalnie 53 tys. zł.

Dlaczego warto?

Forma ulgi jest bardzo prosta. Pomniejszasz swój dochód w PIT o wartość inwestycji na podstawie imiennej faktury. Nie musisz wypełniać dokumentów jak przy dotacji i czekać miesiącami na decyzję o jej przyznaniu bądź nie. Możesz łączyć różne inwestycje, np. fotowoltaikę i pompę ciepła pamiętając, że łączna kwota odliczenia to 53 tys. zł. Ulga jest na osobę, więc jeśli współmałżonek jest współwłaścicielem domu to również może skorzystać z ulgi, ale dokonując innych inwestycji np. termomodernizacji.

Przykład:

Inwestując 27 tys. zł w instalację fotowoltaiczną, stopa zwrotu wynosi 11,3%.

Korzystając z ulgi, Twoja instalacja będzie tańsza o 18%, czyli o 4 860 zł. Stopa zwrotu wzrośnie do 13,8%.

*im wyższa stawka podatkowa, tym więcej możesz zaoszczędzić.

Warunkiem odliczenia całego kosztu instalacji fotowoltaicznej jest posiadanie imiennej faktury na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Odliczenia od dochodu lub przychodu mogą dokonać podatnicy rozliczający się wg skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – poznaj szczegóły.

Jaka jest podstawa prawna?

Dnia 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. dotyczące określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Rozporządzenie to jest rezultatem ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która weszła w życie 30 listopada 2018 r.

Komu przysługuje ulga podatkowa na fotowoltaikę?

Ulga dotyczy wyłącznie właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych – czyli budynków wolno stojących albo budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 • Z odliczenia nie skorzystają właściciele mieszkań w typowych budynkach wielorodzinnych (blokach) ani lokali przemysłowych (komercyjnych).
 • Budynek ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
 • Z ulgi nie można skorzystać gdy czynności termomodernizacyjne dotyczą garaży, budynków gospodarczych. Jeżeli jednak znajdują się one w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym – to służą celom mieszkalnym i mogą być brane pod uwagę przy rozliczaniu ulgi.

W przypadku przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, wydatki rozliczane w ramach ulgi sumuje się w kwotach netto (VAT możliwy do odliczeniu nie może zostać rozliczony w deklaracji PIT w ramach ulgi). W przypadku pozostałych podatników – do ulgi przyjmuje się kwoty w wartości brutto.

Jakie usługi podlegają uldze?

 • montaż: instalacji fotowoltaicznej; pompy ciepła; kolektora słonecznego
 • wykonanie: audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; analizy termograficznej budynku; dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi; ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż: kotła gazowego kondensacyjnego; kotła olejowego kondensacyjnego; systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Jakie materiały budowlane i urządzenia podlegające uldze?

 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. W sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład: instalacji ogrzewczej; instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; systemu ogrzewania elektrycznego;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Kolejne artykuły:

Fotowoltaika – jak rozliczyć ulgę podatkową?

Fotowoltaika Lublin, nasłonecznienie sprzyjające inwestycji w instalację fotowoltaiczną.

Fotowoltaika Warszawa – mieszkańcy i miasto stawiają na zieloną energię.

One Comment

 1. Jestem zamelidowany w mieście w mieszkaniu spółdzielczym. Ale kilka lat temu wybudowałem sobie domek jednorodzinny na wsi gdzie przebywam na stałe. W roku 2019 – maj podłączyłem sobie fotowoltaikę i posidam na w/w inwestycję rachunek imienny. Czy również należy mi się ulga podatkowa?. Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Z.W.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *