FOTOWOLTAIKA

Fotowoltaika – od teorii do praktyki.

Fotowoltaika to najpopularniejsza dziedzina nauki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Technologia ta posiada wiele zalet takich jak pozytywny wpływ na ekologię, dostępność i odnawialność energii słonecznej oraz oszczędności finansowe.

Przez ostatnie lata fotowoltaika święci swoje triumfy poszerzając zastosowanie na kolejne dziedziny. Fotowoltaika wykorzystywana jest do zasilania domów, budynków komercyjnych, samochodów, elektroniki oraz wspierania sieci energetycznych.

Fotowoltaika, historia powstania.

fotowoltaika historia powstania

Zjawisko fotowoltaiczne (PV) po raz pierwszy zostało zaobserwowane w 1839 roku.

Albert Einstein w 1905 roku podał wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego wykorzystując hipotezę kwantów Plancka, za co w 1921 roku otrzymał nagrodę Nobla.

Jednak dopiero w 1954 roku naukowcy zbudowali pierwsze ogniwo słoneczne, którego sprawność wynosiła 4%. W 1958 roku ogniwo miało już sprawność 9% i było wykorzystane do budowy paneli zastosowanych w satelicie kosmicznym Vanguard I.

Dzięki zastosowaniu krzemu do budowy ogniwa słonecznego nastąpił wielki przełom w historii fotowoltaiki. Instytucje naukowe na świecie zaczęły interesować się nową technologią. Duże nakłady inwestycyjne na usprawnienie istniejących rozwiązań spowodowały, że ogniwa uzyskiwały coraz lepszą wydajność.

Fotowoltaika w 2019 roku, jakie są tendencje na rynku Polskim?

W 2016 roku przeprowadzono pierwszą aukcję OZE. Wcześniej rozwijał się głównie sektor prosumencki. W ostatnich dwóch latach obraz branży PV się zmienił za sprawą przyrostu mocy w farmach fotowoltaicznych. Jednakże instalacje prosumenckie nadal stanowią bardzo ważny segment rynku, który rozwijał się głównie dzięki Regionalnym Programom Operacyjnym.

W 2019 roku obserwujemy bardzo duży przyrost mikroinstalacji. Niewątpliwie wpływ na to mają niższe ceny paneli fotowoltaicznych oraz wprowadzona ulga podatkowa.

Wysokie ceny energii elektrycznej, zwłaszcza dla sektora odbiorców w najdroższej taryfie C spowodowały, że również wielu przedsiębiorców zdecydowało się na inwestycję w fotowoltaikę.

Aby jeszcze bardziej spopularyzować produkcję zielonej energii, Rząd poprzez program Energia Plus ma dokonać wielu znaczących zmian w sektorze prosumenckim. Przede wszystkim rozszerzeniu o MŚP ma ulec definicja prosumenta. Dzięki możliwości bilansowania energii przeznaczonej na cele działalności biznesowej inwestycja we własną elektrownię słoneczną będzie jeszcze bardziej opłacalna.

Energia słoneczna jako główne źródło energii odnawialnej.

W dobie rozwijającej się cywilizacji nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną. Mimo że paliwa kopalniane nadal są głównym źródłem wytwarzania energii, udział zielonej energii pozyskanej z energii słonecznej jest coraz wyższy.

Odnawialne źródła energii mają tę przewagę, że są niewyczerpalne, ogólnodostępne oraz nie powoduję degradacji i zanieczyszczenia środowiska.

Najpowszechniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest niewątpliwie energia ze słońca. Energię słoneczną w postaci bezpośredniej wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej przy pomocy fotoogniw oraz do produkcji energii cieplnej w kolektorach słonecznych.

Energetyka słoneczna posiada wielki potencjał i w przyszłości stanie się głównym źródłem energii na świecie.

Jak kształtuje się nasłonecznienie w Polsce?

jak kształtuje się nasłonecznienie w polsce

Nasłonecznienie to niewątpliwie jedno z najczęściej poruszanych zagadnień w kontekście efektywności instalacji fotowoltaicznej. Mimo że energetyka słoneczna święci triumfy w ostatnich latach, wciąż nie brakuje sceptyków, którzy twierdzą, że w Polsce nasłonecznienie jest niewystarczające.

Zarówno badania dotyczące nasłonecznienia naszego kraju, jak i doświadczenie sąsiednich Państw świadczą o tym, że w naszej szerokości geograficznej występują korzystne warunki pod kątem nasłonecznienia.

Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1000 kWh/m2.

Rozkład promieniowania słonecznego jest nierównomierny w cyklu rocznym. Ok. 80% rocznego nasłonecznienia przypada na miesiące kwiecień-wrzesień. Dodatkowo w każdym rejonie występują okresowe zmiany nasłonecznienia, które wywołane są zjawiskami klimatycznymi, zachmurzeniem czy też zanieczyszczeniem powietrza (np. przez przemysł). W Polsce roczna średnia suma nasłonecznienia wynosi 1600 godzin.

Co należy wziąć pod uwagę, rozważając montaż paneli na dachu?

Rozważając własną minielektornię słoneczną, należy uwzględnić kilka ważnych czynników dotyczących możliwości montażowych na dachu. Specjalista ds. fotowoltaiki przeprowadzając audyt, powinien przeanalizować:

 • azymut dachu (optymalny jest kierunek południowy)
 • kąt nachylenia (optymalny 35-40 stopni)
 • ewentualne zacienienia
 • dostępną powierzchnię pod montaż
 • wytrzymałość konstrukcyjną dachu

Co kształtuje ceny fotowoltaiki?

Koszt instalacji fotowoltaicznej warunkują ceny komponentów, zastosowana konstrukcja montażowa oraz usługa montażu. Oczywiste jest, że na cenę wpływa przede wszystkim jakość zastosowanych komponentów.

Od 2017 roku ceny paneli słonecznych w Polsce sukcesywnie spadały. To zjawisko wiąże się  zarówno z większą dostępnością towarów jak i regulacjami prawno-podatkowymi.

Bezpośrednim czynnikiem decydującym o koszcie produkcji panelu jest cena ogniwa fotowoltaicznego. Na początku 2019 roku ceny płytek krzemowych, z których składają się ogniwa słoneczne, wzrosły co spowodowało nagły wzrost cen modułów.

Ważnym czynnikiem warunkującym ostateczną cenę jest także rodzaj konstrukcji. Do montażu paneli na dachach płaskich i gruncie dedykowane są specjalne konstrukcje balastowe lub palowane, które należą do najdroższych. Najszybszą stopę zwrotu uzyskuje się, montując panele na dachu skośnym.

Cena za montaż oraz marża uzależnione są od mocy instalacji, doświadczenia oraz stopnia trudności w przypadku montażu.

Jednostki używane przy fotowoltaice.

kWh – kilowatogodzina, określa ilość zużywanej energii w godzinę.

Wp – Watt Peak – moc maksymalna, określa wydajność paneli

kWp – 1kWp = 1000 Wp

Fotowoltaika, jaka cena 1 kWp?

Rozbieżność cenowa jest duża i zależna od szeregu wymienionych powyżej czynników. Ceny dla mikroinstalacji kształtują się od 2,7 tys. netto za 1 kWp dla instalacji o mocy 50 kWp. W przypadku małych instalacji, opartych na elementach dobrych jakościowo, należy się liczyć z kosztem od 4 tys. zł netto.

Opłacalność i okres zwrotu.

W czasach gdy ceny energii sukcesywnie rosną, opłacalność inwestycji w fotowoltaikę jest coraz wyższa. Warunkiem jest jednak prawidłowo przeprowadzona analiza zużycia energii i dostosowanie mocy instalacji do zapotrzebowania.

Są jednak wyjątki kiedy, należy sprawdzić sens ekonomiczny montażu fotowoltaiki. Jednym z nich jest bardzo małe zużycie energii. W sytuacji, gdy rachunki nie przekraczają 100 zł miesięcznie, należy rozważyć zasadność takiego rozwiązania.

Okres zwrotu wylicza się indywidualnie dla każdej instalacji. Im większa moc instalacji tym koszt 1 kWp jest niższy, co za tym idzie, skraca się okres zwrotu.

Dla podmiotów indywidualnych średni czas zwrotu wynosi 7-8 lat. Wprowadzona w 2019 roku ulga termomodernizacyjna powoduje, że inwestycja może się zwrócić nawet po 6 latach.

Sposoby finansowania inwestycji.

Coraz więcej banków ma w swojej ofercie preferencyjne kredyty na inwestycję w zieloną energię. Często inwestorzy decydują się na taki okres kredytowania, aby rata kredytu była wielkości miesięcznego rachunku za energię.  Raty nie obciążają domowego budżetu i unika się wysokiego jednorazowego wydatku.

W przypadku firm sposobem na sfinansowanie własnej mini elektrowni poza kredytem może być leasing. Niesie on szereg korzyści również pod kątem optymalizacji kosztowej.

Fotowoltaika dotacje. Gdzie sprawdzać informację o dotacjach?

Dotacja to jedno z zagadnień, które dodatkowo uatrakcyjnia inwestycję we własną mini elektrownię. Od jesieni 2019 roku funkcjonuje dotacja 5 tys. zł na fotowoltaikę w programie „Mój Prąd”. W 2019 roku rząd wprowadził także nowe narzędzie, które ma zachęcić do wykorzystania energii słonecznej –ulgę termomodernizacyjną.

Informację o dotacjach najlepiej zacząć od sprawdzenia możliwości w urzędzie gminy. Część z nich próbuje pozyskać środki z EU. Nieliczne wspierają ze środków własnych inwestycję redukującą emisję CO2, do której zalicza się również fotowoltaika.

W przypadku przedsiębiorców środki można uzyskać z PROW, zarówno stricte na instalacje OZE, jak również jako element dodatkowy przy termomodernizacji.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę.

fotowoltaika ulga podatkowa

Pierwszy raz z ulgi podatkowej będzie można skorzystać w 2020 roku przy rozliczeniu PIT za 2019 r. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł. Odliczeniu podlegają wartości brutto. Jeśli dochody są niewystarczające, ulgę można rozliczać w kolejnych latach, lecz nie dłużej niż 6.

Ulga inwestycyjna dla rolników

Zgodnie z art. 13 podatku rolnego, Rolnikowi przysługuje ulga inwestycyjna wynosząca 25% poniesionych kosztów na instalację fotowoltaiczną. Kwotę tą odlicza się od należnego podatku rolnego. Rozliczać ją można nie dłużej niż 15 lat.

Program „Mój Prąd”, dotacja 5 tys. zł do fotowoltaiki.

Program realizowany jest przez NFOŚiGW i przeznaczony jest dla beneficjentów, którzy są stroną umowy przyłączeniowej. Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 5 tys. zł. Decyduje kolejność wniosków do wyczerpania limitu 1 mld zł.

Fotowoltaika- korzyści.

Do głównych korzyści produkcji zielonej energii zalicza się:

 • obniżenie rachunków za energię elektryczną
 • uniezależnienie od podwyżek cen energii
 • ochrona środowiska przez redukcję dwutlenku węgla (CO2)
 • wzrost wartości nieruchomości
 • pewna i stabilna inwestycja o wysokiej stopie zwrotu
 • możliwości optymalizacji kosztowej

Fotowoltaika-wady i zalety.

Zalety:

 • niska awaryjność
 • długie gwarancje produktowe
 • samoobsługowy system działania
 • szybki montaż niewymagający przebudowy instalacji elektrycznej
 • długa żywotność systemu
 • nieemisyjna produkcja energii

Wady:

 • zależność od warunków pogodowych
 • niewielkie zanieczyszczenia paneli obniżają pracę całego systemu

Pozwolenie na budowę, kiedy jest wymagane?

Formalności dotyczące instalacji paneli słonecznych uzależnione są od mocy instalacji i są regulowane przez Prawo budowlane. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy: pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW oraz wolno stojących.

Natomiast instalacje o mocy przekraczającej 50 kW wymagają pozwolenia na budowę niezależnie czy zamontowane będą na dachu budynku, czy gruncie.

Systemy fotowoltaiczne i ich rodzaje.

System fotowoltaiczny jest to zespół połączonych paneli fotowoltaicznych (modułów) wraz z urządzeniami pomocniczymi takimi jak inwerter, system montażowy oraz akcesoria elektryczne

Wyróżniamy trzy rodzaje systemów fotowoltaicznych:

System on grid

Jest to systemy połączony z siecią elektroenergetyczną. Wyprodukowana energia elektryczna przekazywana jest do przetwornicy (falownika), gdzie następuje zmiana prądu stałego na przemienny. Wyprodukowany prąd, który nie został zużyty na bieżąco, trafia do sieci.

System off grid

Jest to system autonomiczny, czyli nie podłączony do sieci elektroenergetycznej. Wytworzona przez moduły PV energia wykorzystywana jest do ładowania akumulatorów lub do zasilania układów wydzielonych np. oświetlenia. Dzięki regulatorowi ładowania akumulator zabezpieczony jest przed przeładowaniem, co wiąże się z jego uszkodzeniem. Podczas poboru energii, prąd stały przekazywany jest do falownika, a w nim zamieniany na przemienny.

System wyspowy

Jest podłączony do sieci elektroenergetycznej oraz posiada akumulatory.

Jak działa instalacja fotowoltaiczna on grid?

Panele fotowoltaiczne pod wpływem promieniowania słonecznego (bezpośredniego i rozproszonego) wytwarzają prąd stały. Wytworzony w panelach prąd płynie specjalnymi kablami solarnymi do skrzynki z zabezpieczeniami po stronie prądu stałego DC.

Od skrzynki z zabezpieczeniami płynie do inwertera (falownika). To urządzenie zamienia prąd stały na przemienny  zgodny z parametrami jakie, mamy w naszych gniazdkach 230 V. Inwertery występują jako 1 fazowe i 3 fazowe w zależności od mocy instalacji.

Od inwertera kablami prądu przemiennego AC prąd płynie do skrzynki z zabezpieczeniami po stronie AC. Następnie przewody od skrzynki z zabezpieczeniami podłączane są do istniejącej instalacji elektrycznej za licznikiem energii.

Po montażu instalacji zakład energetyczny wymienia stary licznik na dwukierunkowy, który zlicza ilość energii pobranej i oddanej do sieci.

Sposoby rozliczania wyprodukowanej energii.

Największą zaletą systemu on grid jest możliwość korzystania na bieżąco z wyprodukowanej energii oraz magazynowanie nadwyżek w sieci. Prąd wytworzony w instalacji fotowoltaicznej ma nieco większą częstotliwość niż sieciowy, dzięki czemu zużywany jest w pierwszej kolejności.

Nadwyżki wyprodukowanej energii przesyłane są do sieci elektroenergetycznej. W zależności od podmiotu wytwarzającego energię w mikroinstalacji inny jest sposób rozliczenia z zakładem energetycznym.

Prosument i system opustów (bilansowanie, net-metering).

system opustów, bilansowanie

Podmioty, które są jednocześnie produkują i konsumują energię (odbiorcy) to prosumenci. System opustów ma zastosowanie w przypadku mikroinstalacji, czyli takiej o mocy do 50 kWp.

Nadwyżka wyprodukowanej energii przesyłana jest do sieci, która jest magazynem energii. W sytuacji, kiedy produkcja z fotowoltaiki nie niewystarcza, zmagazynowana energię pobiera się z sieci w ciągu jednego roku. W przypadku instalacji do 10 kWp energię odbiera się w stosunku 1:0,8 a w przypadku mocy instalacji z przedziału od 10 kWp do 50 kWp w stosunku 1:0,7.

Firma i odsprzedaż nadwyżek.

W przypadku firm, które posiadają taryfę C lub B, nadwyżki wyprodukowanej energii sprzedawane są do zakładu energetycznego po średniej cenie kwartalnej ustalanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W ramach programu Energia Plus prawdopodobnie definicja prosumenta zostanie rozszerzona o mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Prognoza uzysków z 1 kWp.

Ilość wyprodukowanego prądu przez 1 kW mocy znamionowej instalacji zależy przede wszystkim od usytuowania paneli względem pozycji optymalnej, czyli południa.

Drugim czynnikiem jest kąt nachylenia modułów fotowoltaicznych oraz wydajność instalacji, czyli właściwie skonfigurowany zestaw słoneczny. Uzyski będą się również różnić z powodu usłonecznienia, które w Polsce waha się od 850 kWh/m2 do 1200 kWh/m2.

Średnia dla Polski oscyluje na poziomie 1000 kWh/m2. Można więc założyć, że 1 kWp mocy instalacji wyprodukuje 1000 kWh rocznie. Rozkład produkcji energii na poszczególne miesiące (instalacja 10 kWp) przedstawia poniższy wykres.

Prognoza uzysków z 1 kWp

Jaka jest stawka VAT na fotowoltaikę?

VAT na zakup zestawu fotowoltaicznego wynosi 23%. Jeśli został zakupiony z usługą montażu, przez inwestora indywidualnego na cele mieszkaniowe, to jest opodatkowany stawką 8%. Warunkiem jest jednak montaż na budynku mieszkalnym, którego powierzchnia nie przekracza 300 m2. Wyjątkiem jest garaż, który mieści się w bryle domu. W przypadku montażu na budynku gospodarczym, gruncie lub garażu wolnostojącym VAT wynosi 23%.

Instalacje fotowoltaiczne na cele biznesowe zawsze mają 23% stawką VAT.

Instalacja fotowoltaiczna w ustawie o OZE.

Instalacje fotowoltaiczne ze względu na moc dzieli się na:

mikroinstalacje PV o mocy do 50 kW, przyłączone do sieci EE o napięciu niższym niż 110kV,

małe instalacje PV o mocy od 50-500 kW, przyłączane do sieci EE o napięciu znamionowym niższym niż 110kV,

duże instalacje o mocy >500 kW, farmy PV

Zestaw fotowoltaiczny- co wchodzi w jego skład?

Zestaw fotowoltaiczny zawiera następujące składowe: panele słoneczne, inwerter (falownik), konstrukcję montażową, okablowanie i zabezpieczenia.

Po określeniu zużycia energii dobiera się moc zestawu, dopasowany do indywidualnych potrzeb inwestora. Prawidłowo dopasowany zestaw zapewni taką produkcję energii, aby w pełni pokryła zapotrzebowanie, chyba że występują ograniczenia techniczne.

Pod konkretne pokrycie dachowe dobiera się również dedykowaną konstrukcję montażową. Prawidłowo skonfigurowany zestaw fotowoltaiczny to połowa sukcesu, a prawidłowo zamontowany zapewni bezawaryjną pracę przez długie lata.

Panele fotowoltaiczne.

Panele fotowoltaiczne inaczej panele słoneczne są głównym elementem systemu fotowoltaicznego. Panel PV składa się z wielu ogniw fotowoltaicznych, które przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną.

Energia powstaje, kiedy fotony pochodzące ze światła słonecznego zderzają się z elektronami występującymi w ogniwach słonecznych. Prąd stały generowany jest przez różnicę występującą w napięciu elektrycznym, a następnie przesyłany do falownika. Panele fotowoltaiczne dzielą się na polikrystaliczne i monokrystaliczne ze względu na technologię wytwarzania ogniwa fotowoltaicznego.

Inwerter-serce instalacji.

Inwerter nazywany również falownikiem przekształca prąd stały na przemienny. Dopiero tak przetworzoną energię pobierają urządzenia domowe. Okres eksploatacji jest krótszy niż paneli. Podczas pracy nagrzewa się do wysokich temperatur i posiada dużo elementów elektronicznych, które są bardziej awaryjne.

Dodatkowymi zadaniami falowników solarnych jest zbieranie danych o pracy instalacji i statystyk z produkcji energii. Odczyt w większości modeli może być zdalny przez złącze lub Wi-Fi.

Rodzaje inwerterów:

1 fazowe– stosowane przy małych mocach

3 fazowe– zastosowanie przy większych mocach

mikroinwertery– dostosowane do pracy z pojedynczym ogniwem

Montaż i konstrukcja montażowa.

Właściwie dobrana i zamontowana konstrukcja pozwala na bezpieczne i bezawaryjne użytkowania instalacji przez kilkadziesiąt lat. Ze względu na miejsce montażu, wyróżniamy konstrukcje montażowe na dach i grunt.

Montaż na dachu skośnym.

Rodzaj konstrukcji dobiera się do pokrycia dachowego (blachodachówka, dachówka, blacha trapezowa czy z rąbkiem, gont). System mocujący jest najczęściej dwoma aluminiowymi szynami, przytwierdzonymi bezpośrednio do konstrukcji dachu. W przypadku blachy trapezowej możliwy jest również montaż na mostkach trapezowych. Do przytwierdzonej konstrukcji, za pomocą zacisków montuje się panele, które następnie przykręca się śrubami.

Montaż na dachu płaskim.

Najczęstsze zastosowanie mają konstrukcje balastowe, które nie wymagają ingerencji w dach. Ze względu na duże obciążenie, należy dokonać sprawdzenia dachu pod kątem wytrzymałości. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania panele można ustawić w najlepszym możliwym kierunku i pod optymalnym kątem.

Montaż na gruncie.

Najczęściej spotykanymi konstrukcjami są konstrukcje wolnostojące na palach, dwuramienne lub jednoramienne. Panele umieszcza się na nich zarówno w pionie jak, i poziomie, do tego w kilku rzędach. Takie rozwiązanie zabezpiecza przed zacienieniem przez rosnące rośliny i w dużym stopniu przed uszkodzeniami mechanicznymi. Tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie konstrukcji balastowej, takiej jak na dach płaski.

Producenci fotowoltaiki.

Producenci modułów fotowoltaicznych

Głównymi producentami paneli fotowoltaicznych sklasyfikowanymi w systemie Tier 1 są:

Canadian Solar, Trina Solar, Jinko Solar, Hanwha QCells, SunPower, JA Solar, Risen, Longi, GCL Systems, Suntech / Shunfeng, Seraphim, Chint / Astronergy, ZNshine Solar, First Solar, Talesun, Renesola, Eging, Phono Solar, BYD, Changzhou Almaden, China Sunergy, REC Group, Boviet, Sharp, LG,

Producenci inwerterów

Globalnymi liderami wśród dostawców inwerterów (falowników) fotowoltaicznych są Huawei i SMA. Wśród światowej czołówki znajdują się Sungrow, TMEIC, ABB, Sineng, TBEA, Schneider Electric, General Electric oraz SolarEdge. W Polsce dużą popularnością cieszą się Fronius, Growatt, Afore, Steca.

Fotowoltaika -gwarancja, kto udziela i na jaki okres?

Fotowoltaika to długoterminowa inwestycja, a jej koszt jest wysoki dlatego ważnym czynnikiem, który decyduje o wyborze komponentów, powinna być gwarancja udzielana przez producenta. W dużej mierze świadczy też ona o jakości  panelu. W przypadku modułów fotowoltaicznych powinna obejmować dwie dziedziny. Pierwsza to gwarancja produktu (materiału) i druga na uzyski mocy.

Gwarancja produktowa wynosi zazwyczaj na 10 lat, a niektórzy producenci udzielają 15, 25, a nawet 30-letniej gwarancji. Na jej podstawie w sytuacji, kiedy panel przestaje działać,  można uzyskać zwrot pieniędzy lub wymienić go na nowy. Warunkiem jest jednak montaż zgodny z instrukcją.

Gwarancja na uzyski mocy wiąże się z jej sukcesywnym spadkiem na przestrzeni czasu. Producenci określają maksymalną stratę wydajności na rok. Najczęściej wynosi ona 0,7% na rok, w wyniku czego po 25 latach panele będą generowały nie mniej niż 80% mocy początkowej.

W przypadku inwerterów gwarancja wynosi 5 lub 10 lat. Wielu producentów odpłatnie przedłuża okres gwarancji najczęściej do 10 lat.

Gwarancja na montaż. W zależności od wykonawcy wynosi od 2 do 10 lat.

Fotowoltaika opinie. Fakty i mity o opłacalności.

fotowoltaika opłacalność

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że branża fotowoltaiczna w Polsce w 2019 roku rozwija się bardzo dynamicznie. Świadczy o tym ilość przyłączonych instalacji do sieci od początku roku oraz problemy z dostępnością najpopularniejszych modeli paneli i inwerterów. Fotowoltaika jako technologia jest wydajna i niezawodna. Sporo emocji budzi jednak jej opłacalność i zasadność w Polskich warunkach. Zamieszczona mapka w pierwszej części wpisu udowadnia, że warunki w Polsce są korzystne.

Fotowoltaika wśród użytkowników posiada pozytywne opinie. Szczególnie ze względu na fakt, że przynosi realne oszczędności widoczne na rachunkach.  Nieuchronne podwyżki cen energii spowodują, że fotowoltaika będzie miała krótszy okres zwrotu.

Ważnym zagadnieniem z punktu opłacalności jest system opustów, który pozwana na maksymalne zużycie wyprodukowanej zielonej energii. Możliwość magazynowania wyprodukowanego prądu w sieci pozwala na wyeliminowanie drogich akumulatorów.

Jeszcze trzy lata temu fotowoltaika nierozerwalnie kojarzyła się z dotacją. Dziś nie ma ogólnokrajowego programu dotacyjnego takiego jak PROSUMENT. Od 2019 roku funkcjonuje ulga w PIT. Skorzystanie z niej nie wymaga żadnych skomplikowanych procedur i formalności. Jest to czysta korzyść, dzięki której stopa zwrotu wzrasta.

To, co zdecydowanie wpłynęło na opłacalność na przestrzeni ostatnich trzech lat to spadek cen za komponenty. Dzięki temu koszt kompletnej instalacji za 1 kWp spadł o ok. 30-40%.

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny i audytu. Wyślij maila lub zadzwoń pod nr 508 608 188

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *