pompa ciepła

Powietrzne pompy ciepła – różnice między split a monoblok

Temat alternatywnych systemów pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych jest w Polsce nadal tematem relatywnie świeżym. Nie dziwi więc fakt, że Inwestorzy decydujący się na montaż powietrznej pompy ciepła często dopytują o różne szczegóły z tą kwestią związane. Jednym z najczęściej poruszanych aspektów są różnice między jednostkami split a monoblok. Poniżej wyjaśniamy, na czym one polegają.

Instalacja powietrznej pompy ciepła

Jak powszechnie wiadomo, pompy ciepła należą obecnie do jednych z najbardziej wydajnych i opłacalnych systemów wykorzystywanych do ogrzewania powietrza czy też CWU w budynkach użytkowych. Decydując się na tę opcję musimy wybrać konkretny typ jednostki – split lub monoblok. Sposób działania sam w sobie jest w tych dwóch przypadkach identyczny i polega na pobieraniu energii przez pompę z powietrza atmosferycznego. Różnice pomiędzy tymi modelami dotyczą przede wszystkim ich budowy.

Split

Jest to urządzenie z rozdzielonym układem chłodniczym. W rezultacie split wymaga zamontowania dwóch jednostek, wewnętrznej oraz zewnętrznej, które połączone są przewodami z krążącym w nich czynnikiem chłodniczym. Moduł instalowany wewnątrz budynku zawiera wymiennik ciepła, nazywany też skraplaczem. Jednostka zewnętrzna zawiera zaś resztę kluczowych komponentów, czyli parownik, sprężarkę oraz zawór rozprężny. Ze względu na konieczność wykonania podczas montażu elementów instalacji chłodniczej, zadanie to musi zrealizować osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Ponadto tego typu układy nie są układami hermetycznie zamkniętymi, dlatego należy pamiętać o corocznym przeglądzie instalacji wykonywanym przez fachowca.

Monoblok

Powietrzna pompa ciepła typu monoblok może składać się z jednej lub – podobnie jak split – z dwóch jednostek. Różnica polega jednak na tym, że monoblok posiada zamknięty hermetycznie układ chłodniczy, który przy zastosowaniu dwóch urządzeń trafia do jednostki zewnętrznej połączonej z wewnętrzną przewodami wodnymi. Ponieważ moduły te stanowią zamkniętą hermetycznie całość, nie ma konieczności wykonywania części instalacji chłodniczej podczas prac montażowych przez osobę z uprawnieniami F-gazowymi, odpada też konieczność wykonywania corocznych przeglądów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *