instalacja fotowoltaiczna słoneczna pv

Instalacja fotowoltaiczna czyli sposób na inwestycję i zarabianie.

Instalacja fotowoltaiczna w 2019 roku coraz częściej traktowana jest w kategoriach inwestycji, a nie wyłącznie jako sposób na oszczędności na rachunkach za energię elektryczną.

Szereg udogodnień takich jak wprowadzona w 2019 roku ulga podatkowa, program „Mój Prąd” i nisko oprocentowane kredyty również w bankach komercyjnych spowodowały, że opłacalność inwestycji w instalację fotowoltaiczną znacznie wzrosła.

Za boom, jaki obserwujemy w ostatnich miesiącach w fotowoltaice prosumenckiej, odpowiadają również spadki cen za panele fotowoltaiczne jak i prognozowane podwyżki cen energii.

Elementy instalacji fotowoltaicznej, czyli z czego się składa instalacja solarna?

z czego się składa instalacja fotowoltaiczna

Podstawowym elementem instalacji solarnej są niewątpliwie panele słoneczne.  Ich ilość i moc definiują całkowitą moc systemu fotowoltaicznego. W ostatnim czasie zdecydowanie większą popularnością w domowych instalacjach fotowoltaicznych cieszą się panele monokrystaliczne. Ze względu na wyższą wydajność i moc oraz coraz mniejsze różnice w cenie za 1 kWp w stosunku do paneli polikrystalicznych, przejmują rynek mikroinstalacji.

Drugim elementem, który przetwarza prąd stały wytworzony w ogniwach fotowoltaicznych na prąd przemienny, jest falownik, zwany również inwerterem. Jest to serce instalacji, które ma za zadanie również zbierać dane o produkcji i komunikaty o błędach.

W zależności od miejsca montażu występują różne konstrukcje montażowe. Najbardziej popularny i ekonomiczny montaż jest na dachu skośnym. Instalacja nie zajmuje miejsca na działce oraz wymaga najmniejszej ilości materiałów montażowych, dzięki czemu koszt systemu jest najniższy.

W przypadku braku możliwości montażowych na dachu rozwiązaniem jest montaż na gruncie. Tu również konstrukcje dostosowuje się do podłoża i ilości dostępnego miejsca.

Okablowanie i zabezpieczenia. Kable, które łączą panele słoneczne z falownikiem, muszą posiadać bardzo dobrą izolację gdyż znajdują się na zewnątrz budynku.  Kabel, który biegnie od falownika do licznika energii, przenosi prąd sieciowy do skrzynki bezpieczników. Następnie przekazywany jest do urządzeń domowych lub wraca do sieci.

Rodzaje instalacji fotowoltaicznych.

Instalacja fotowoltaiczna on grid – połączona z siecią elektroenergetyczną. Wyprodukowana energia elektryczna przekazywana jest do falownika, w którym następuje zmiana prądu stałego na przemienny. Prąd, który nie został zużyty na bieżące potrzeby, trafia do sieci.

Instalacja fotowoltaiczna off grid – instalacja niezależna, nie podłączona do sieci elektroenergetycznej. Wytworzony przez panele słoneczne prąd wykorzystuje sie do ładowania akumulatorów lub do zasilania np. oświetlenia (układy wydzielone). Akumulator dzięki regulatorowi ładowania zabezpieczony jest przed przeładowaniem, które powoduje jego uszkodzenie. Podczas poboru energii, prąd stały przekazywany jest do inwertera, w którym zamieniany jest na przemienny.

Instalacja fotowoltaiczna hybrydowa – podłączona do sieci elektroenergetycznej oraz posiada akumulatory.

Instalacje fotowoltaiczne w podziale na moc według ustawy o OZE:

– mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW, przyłączone do sieci EE o napięciu niższym niż 110kV,

– małe instalacje fotowoltaiczne o mocy 50-500 kW, przyłączane do sieci EE o napięciu znamionowym niższym niż 110kV,

– duże instalacje fotowoltaiczne o mocy >500 kW, farmy PV

Jak działa instalacja fotowoltaiczna sieciowa (on grid)?

Panele fotowoltaiczne składają się z ogniw fotowoltaicznych, w których pod wpływem promieni słonecznych dochodzi do „efektu fotowoltaicznego” i wytworzenia prądu stałego.

Prąd stały trafia do inwertera zwanego również falownikiem, w którym następuje przekształcenie w prąd przemienny. Energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej ma większe napięcie niż sieciowa, dzięki czemu urządzenia domowe pobierają i zużywają ją w pierwszej kolejności.

Wyprodukowana energia, która nie zostanie wykorzystana na bieżące potrzeby, trafia do sieci elektroenergetycznej i jest odbierana na zasadzie opustu.

W sytuacji, gdy produkcja w instalacji PV nie wystarcza, brakującą energię pobiera się z sieci.

 

Koszt instalacji fotowoltaicznej.

instalacja fotowoltaiczna koszt

 

Koszt instalacji fotowoltaicznej uzależniony jest od ceny i jakości komponentów, systemu montażowego oraz wielkości instalacji.

Instalacja fotowoltaiczna ceny (cena średnia):

  •  3 kWp cena ok 14 tys. zł netto,
  •  4 kWp cena ok 16 tys. zł netto,
  •  5 kWp cena ok 19 tys. zł netto,
  •  6 kWp cena ok 21,5 tys. zł netto,

Nie da się więc jednoznacznie odpowiedzieć, ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna. Powinno dopasowywać się ją indywidualnie do potrzeb każdego inwestora.

Instalacja fotowoltaiczna dla domu jednorodzinnego.

Elektrownia fotowoltaiczna dla domu jednorodzinnego dobierana jest na podstawie zużycia energii. Podstawą jest analiza rachunków za prąd za poprzednie lata, na podstawie których dobiera się moc systemu fotowoltaicznego. Średnia mikroinstalacja dla domu ma moc ok. 5 kWp i wyprodukuje ok 4.750 kWh energii rocznie. Dobierając moc instalacji fotowoltaicznej w przypadku gospodarstw domowych, należy wziąć pod uwagę profil zużycia energii głównie to ile prądu zużywa się na bieżąco. Ustalając moc, uwzględnia się również to, że 20% lub 30% zmagazynowanej energii zostaje w Zakładzie Energetycznym. Instalacja fotowoltaiczna dla domu jednorodzinnego pozwala na obniżenie rachunków za prąd do poziomu opłat stałych.

Instalacja fotowoltaiczna na gruncie.

instalacja fotowoltaiczna na gruncie jednoramienna

Naziemne konstrukcje pod panele fotowoltaiczne stosuje się w przypadku braku możliwości montażowych na dachu.  Rozwiązanie takie ma zarówno swoje wady, jak i zalety. Instalacje prosumenckie na gruncie są opodatkowane 23% stawką VAT, koszt konstrukcji jest wyższy, dlatego cena całego systemu jest znacząco wyższa od instalacji na dachu.  Panele na gruncie są obarczone wyższym ryzykiem uszkodzeń i zabrudzeń. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość idealnego ustawienia południowego, pod warunkiem braku ograniczenia miejsca, co za tym idzie osiąga się najwyższą wydajność.

Instalacja fotowoltaiczna wschód-zachód.

Duża część domów ma usytuowanie dachów wschód-zachód. Mylne jest myślenie, że instalacja fotowoltaiczna w takim układzie się nie opłaca. Odpowiednio dobrana moc uwzględniająca ok. 15-20% niższą produkcję również pozwala na zaspokojenie 100% zapotrzebowania na energię. Mimo iż finalna produkcja z 1 kWp jest niższa, taka instalacja ma zaletę jaką jest wyższa autokonsumpcja. Inwerter załącza się wcześnie rano, a wyłącza późnym wieczorem przez co przez dłuższy czas instalacja produkuje energię i w związku z tym można ją zużywać na bieżąco.

Instalacja fotowoltaiczna nadążna.

W tym przypadku panele montuje się na specjalnych trackerach, które podążają za przemieszczającym się słońcem.  System nadążny pozwala na maksymalizowanie produkcji, jednak ze względu na mechanizmy ruchome jest bardziej awaryjny i kosztowny.

Instalacja fotowoltaiczna – stawka VAT. Kiedy 8%, a kiedy 23%?

Osoby fizyczne montujące instalacje na dachu budynku mieszkalnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2, mogą skorzystać z 8% stawki VAT. Z obniżonej stawki korzystają również wspólnoty mieszkaniowe i instalacje na budynkach kultu religijnego. W pozostałych przypadkach VAT wynosi 23%. Dla przedsiębiorstw stawka VAT to 23%.

Instalacja fotowoltaiczna dla firmy.

instalacja fotowoltaiczna dla firmy

Załuski (mazowieckie) – 39,9 kWp

Jest to niewątpliwie jedno z lepszych rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztu jednostkowego produkcji. Do tego w przypadku mikroinstalacji, dla której nie jest wymagane pozwolenie na budowę, zastosowanie takiego rozwiązania jest bardzo proste we wdrożeniu. Firma poprzez inwestycję w produkcję własnej energii obniża swoje podatki i zyskuje ekologiczny wizerunek. Dzięki wprowadzaniu możliwości bilansowania energii dla instalacji do 50 kWp inwestycja w fotowoltaikę w firmie nigdy nie była tak opłacalna.

Instalacja fotowoltaiczna czy warto?

Czynników przemawiających za opłacalnością własnej minielektrowni słonecznej pojawia się coraz więcej. Dla gospodarstw domowych jednym z kluczowych jest wprowadzenie ulgi na instalację fotowoltaiczną. Rosnące ceny energii, coraz niższy koszt instalacji oraz duże możliwości finansowania (ekopożyczka, preferencyjne kredyty) przemawiają za tym, że warto zainteresować się inwestycją w zieloną energię.

W przypadku przedsiębiorstw instalacja słoneczna jest kosztem i można ją amortyzować. Rozszerzenie definicji prosumenta o MiŚP pozwala im bilansować energię.

Dzięki długim gwarancjom i niskiej awaryjności system fotowoltaiczny jest praktycznie bezobsługowy. Energia słoneczna jest łatwo dostępna, a wykorzystywanie jej w pełni ekologiczne. Dbałość o środowisko i czyste powietrze są kolejnym punktem, który przemawia za tym, że warto inwestować w energię słoneczną.

Instalacja fotowoltaiczna czy się opłaca?

Aby ocenić czy instalacja fotowoltaiczna jest opłacalna, dokonamy prostej analizy.

Założenia:

Instalacja o mocy 5,6 kWp (18 szt. paneli o mocy 310 W) cena zestawu wraz z montażem 24.000,00 zł brutto (VAT 8%)

Zużycie energii 4.800 kWh rocznie, rachunki w wysokości 260,00 zł miesięcznie (3.120,00 zł rocznie)

dotacja 5.000,00 zł

ulga podatkowa 18%* (24.000,00-5.000,00) = 3.420,00 zł

Koszt inwestora 24.000,00-5.000,00-3.420,00 = 15.580,00 zł

Roczna oszczędność 3.000,00 zł (120,00 zł opłaty stałe)

Okres zwrotu 15.580,00 zł/3.000,00 zł = 5 lat i 2 miesiące.

Kiedy zwróci się instalacja fotowoltaiczna?

Nasza przykładowa instalacja zwróci się zatem po 5 latach i 2 miesiącach.

Gwarancje w przykładzie:

Panele fotowoltaiczne- 12 lat na produkt i 25 lat na wydajność

Inwerter- 10 lat na produkt

Ulga podatkowa na instalację fotowoltaiczną.

Instalacja fotowoltaiczna, a dokładnie ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem znajdują się w wykazie materiałów podlegających uldze termomodernizacyjnej. Wśród usług objętych ulgą znajduje się montaż instalacji fotowoltaicznej. Ulgę wprowadzono w 2019 roku, a wysokość odliczenia wynosi do 53 tys. zł.

Jak odliczyć instalację fotowoltaiczną w PIT (od dochodu).

Koszt instalacji fotowoltaicznej w kwotach brutto odliczamy od podstawy opodatkowania (dochodu). Wymogiem jest imienna faktura na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych. Ministerstwo finansów wydało korzystną interpretację dotyczącą możliwości skorzystania z ulgi również w przypadku instalacji na przydomowym gruncie i dachu budynku garażowego. Należy pamiętać, że ulga nie ma zastosowania do budynków w budowie. Warunkiem jest oddanie budynku do użytkowania.

Dotacja do instalacji fotowoltaicznej.

23.07.2019 roku ogłoszono nowy program dotacyjny Mój Prąd w ramach którego gospodarstwa domowe montujące instalacje o mocy z przedziału 2-10 kWp otrzymają 5 tys. zł bezzwrotnego wsparcia.

Na terenie Lubelszczyzny przedsiębiorstwa mogą otrzymać środki na OZE w ramach RPO a w szczególności z programu operacyjnego 4.2

Agoenergia to program, w którym Rolnicy mogą otrzymać dotację do 40% kosztów kwalifikowanych. Program realizuje NFOŚiGW, a jego budżet na wsparcie bezzwrotne wynosi 80 mln zł.

Instalacja fotowoltaiczna do 50 kWp.

Mikroinstalacja, czyli instalacja fotowoltaiczna do 50 kWp nie wymaga pozwolenia na budowę  ani zgód środowiskowych. Przyłączenie jej do sieci elektroenergetycznej odbywa się na podstawie zgłoszenia. Aby móc produkować energię i zliczać pobraną i oddaną zakład energetyczny wymienia licznik na dwukierunkowy.

Instalacja fotowoltaiczna 1 czy 3-fazowa?

Podstawowym kryterium wyboru falownika jest rodzaj instalacji, jaką inwestor posiada w gospodarstwie domowym oraz moc planowanej fotowoltaiki. Najczęściej stosowane są instalacje 3-fazowe i podłączenie najbardziej energochłonnych urządzeń typu indukcja czy piekarnik pod różne fazy.

Inwertery jednofazowe mają więc zastosowanie w instalacjach jednofazowych lub w 3-fazowych, w których podpina się je pod najbardziej obciążoną fazę. Koszt inwertera 1-fazowego jest niższy, a bilansowanie międzyfazowe będzie odbywało się na liczniku, a nie w inwerterze. Korzystne jest też zastosowanie 1-fazowego inwertera ze względu na jego wyższą wydajność.

Zaznaczyć należy, że istnieje kryterium mocy przyłączenia mikroinstalacji do sieci i zainstalowana moc w przypadku instalacji jednofazowej nie może przekroczyć 4,6 kWp.

Instalacja fotowoltaiczna z montażem.

Zgodny z normami montaż warunkuje prawidłowe działanie instalacji fotowoltaicznej oraz bezpieczeństwo jej użytkowania. Usługa montażu powinna być wykonana przez osoby z uprawnieniami elektrycznymi (SEP, certyfikat OZE, uprawnienia elektryczne). Odpowiednie kwalifikacje instalatora to wymóg przyłączenia instalacji do sieci. Warto wybrać zatem instalatorów z doświadczeniem. Instalator przygotowuje też schemat elektryczny, który jest jednym z załączników zgłoszenia instalacji do przyłączenia do sieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *