dotacja do fotowoltaiki

Dotacja do fotowoltaiki 3 tys. zł w programie „Mój prąd”

Dla kogo przeznaczony jest nowy program Mój Prąd?

Od 01.07.2021 wystartowała III edycja programu. Kwota dotacji to 3 tys. zł a budżet to 534 mln. Koszty kwalifikowane od 01.02.2020. Pozostałe warunki bez zmian.

Program Mój Prąd to nowy program rządowy z budżetem 1 mld zł skierowany do gospodarstw  domowych uruchomiony 30.08.2019 r. Maksymalna dotacja do fotowoltaiki wynosi 5 tys. zł. II nabór wniosków rusza 13.01.2020 r.

Beneficjentem jest osoba, która jest stroną umowy przyłączeniowej.

Program Mój Prąd obejmie mikroinstalacje o mocy od 2 kW do 10 kW.

Ta dotacja do fotowoltaiki ma przyczynić się do powstania 200 tys. prosumenckich instalacji fotowoltaicznych.

Program Mój Prąd realizuje NFOŚiGW.

Na jakie wsparcie może liczyć prosument?

Maksymalna kwota dotacji wynosi 5 tys. zł, jednak nie więcej niż 50 procent kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów instalacji fotowoltaicznej.

Kwalifikacja kosztów jest od 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).

Istotną różnicą w tym programie jest wnioskowanie o dofinansowanie dopiero po zakończeniu inwestycji, a nie ja w większości programów przed jej rozpoczęciem.

Jakie warunki trzeba spełnić by uzyskać dofinansowanie?

Procedura przyznawania dofinansowania jest szybka i niewymagająca wielu formalności.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest potwierdzenie zainstalowania przez operatora sieci dystrybucyjnej licznika dwukierunkowego. Zgłoszenie mikroinstalacji do przyłączenia do sieci i wymiana licznika na taki, który zlicza energię pobraną i oddaną, jest procedurą standardową.

Nabór wniosków będzie miał charakter ciągły. O przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kolejność zgłoszenia do wyczerpania limitu środków 1 mld zł.

Bardzo ważną informacją jest to, że prosument może skorzystać również z ulgi podatkowej na fotowoltaikę, jednakże obejmuje ona wydatki pomniejszone o wsparcie.

Przykład:

Instalacja fotowoltaiczna 5 kWp

Koszt instalacji z 8% stawką VAT 21.000,00 tys. zł

Dotacja 5.000,00 tys. zł

Koszt po odjęciu dofinansowania 16.000,00 zł

Ulga podatkowa 18%*16.000,00 zł= 2.880,00 zł

Koszt instalacji po odliczeniu dotacji i ulgi to 13.120,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *