dotacja do fotowoltaiki

Dotacja do fotowoltaiki 5 tys. zł w programie „Mój prąd”

Dla kogo przeznaczony jest nowy program Mój Prąd?

Program Mój Prąd to nowy program rządowy z budżetem 1 mld zł skierowany do gospodarstw  domowych zapowiedziany 23.07.2019 przez premiera Mateusza Morawieckiego. Maksymalna dotacja do fotowoltaiki wynosi 5 tys. zł.

Beneficjentem musi być osoba, która jest stroną umowy przyłączeniowej.

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Energii program Mój Prąd obejmie mikroinstalacje o mocy od 2 kW do 10 kW.

Ta dotacja do fotowoltaiki ma przyczynić się do powstania 200 tys. prosumenckich instalacji fotowoltaicznych.

Program Mój Prąd będzie realizował NFOŚiGW.

Na jakie wsparcie może liczyć prosument?

Maksymalna kwota dotacji będzie wynosiła 5 tys. zł, jednak nie więcej niż 50 procent kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów instalacji fotowoltaicznej.

Kwalifikacja kosztów jest od 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).

Istotną różnicą w tym programie jest wnioskowanie o dofinansowanie dopiero po zakończeniu inwestycji, a nie ja w większości programów przed jej rozpoczęciem.

Jakie warunki trzeba spełnić by uzyskać dofinansowanie?

Procedura przyznawania dofinansowania ma być szybka i niewymagająca wielu formalności.

Warunkiem otrzymania wsparcia będzie potwierdzenie zainstalowania przez operatora sieci dystrybucyjnej licznika dwukierunkowego. Zgłoszenie mikroinstalacji do przyłączenia do sieci i wymiana licznika na taki, który zlicza energię pobraną i oddaną, jest procedurą standardową.

Nabór wniosków będzie miał charakter ciągły. O przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kolejność zgłoszenia do wyczerpania limitu środków 1 mld zł.

Bardzo ważną informacją jest to, że prosument skorzysta również z ulgi podatkowej na fotowoltaikę, jednakże będzie obejmowała ona wydatki pomniejszone o wsparcie.

Przykład:

Instalacja fotowoltaiczna 5 kWp

Koszt instalacji z 8% stawką VAT 21.000,00 tys. zł

Dotacja 5.000,00 tys. zł

Koszt po odjęciu dofinansowania 16.000,00 zł

Ulga podatkowa 18%*16.000,00 zł= 2.880,00 zł

Koszt instalacji po odliczeniu dotacji i ulgi to 13.120,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *