fotowoltaika w pytaniach i odpowiedziach

Fotowoltaika w pytaniach i odpowiedziach

30 najczęściej zadawanych pytań dotyczących fotowoltaiki.

1. Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna?

Na przestrzeni ostatnich lat ceny instalacji znacząco spadły i obecnie kształtują się na poziomie 4-5 tys. netto za 1 kWp.

2. Od czego zależy cena za 1 kWp?

Od:
– producenta i jakości komponentów
– rodzaju systemu montażowego (na dach skośny, na dach płaski, na grunt)
– wielkości instalacji (im większa tym koszt jednostkowy niższy)

3. Jak działa system fotowoltaiczny?

Panele fotowoltaiczne pod wpływem promieniowania słonecznego wytwarzają prąd stały. Kablami prądu stałego DC prąd płynie do skrzynki z zabezpieczeniami DC a następnie do inwertera (inaczej falownika), który zamienia wytworzony prąd stały na prąd przemienny. Kablami prądu przemiennego AC prąd płynie do skrzynki z zabezpieczeniami po stronie AC. Następnie przewody od skrzynki z zabezpieczeniami podłączane są do istniejącej instalacji za licznikiem energii.

Sposób działania został przedstawiony w poniższym filmiku.

4. Jaki jest okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę?

Przy obecnym poziomie cen instalacji i stawce ok 70 gr za 1kWh okres zwrotu wynosi ok 7 lat.

5. Jak wpływa wzrost cen za energię na opłacalność fotowoltaiki?

Im wyższa cena za prąd tym krótszy jest okres zwrotu, tym samym wzrasta opłacalność instalacji fotowoltaicznej.

6. Jakie urządzenia mogą być zasilane z paneli fotowoltaicznych?

Wszystkie urządzenia elektryczne, które posiadamy w domu, firmie lub gospodarstwie rolnym.

7. Czy wymagane jest pozwolenie na budowę do wybudowania instalacji fotowoltaicznej?

Decydując się na produkcję własnego prądu nie potrzeba pozwolenia budowlanego i żadnych koncesji, jeśli zainstalowany zestaw jest o mocy nieprzekraczającej 50 kWp.

8. Czy warunki nasłonecznienia w Polsce sprzyjają inwestycjom w fotowoltaikę?

Polska posiada podobne warunki nasłonecznienia jak Niemcy, które są europejskim liderem na rynku produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym energetyki słonecznej.  Średnie roczne nasłonecznienie powierzchni ziemi liczone dla całej Polski z ostatnich 15 lat wynosi ok. 900-1100 kWh/m2.

9. Czy instalacja pracuje w pochmurne lub mroźne dni?

Panele słoneczne poza promieniowaniem bezpośrednim zbierają też światło rozproszone w pochmurne dni zatem instalacja produkuje energię ale jej wydajność jest niższa. Niska temperatura powietrza nie ma negatywnego wpływu na produkcję energii, liczy się intensywność i długość promieniowania słonecznego.

10. Kim jest Prosument?

Prosument (czyli producent+konsument), jest użytkownikiem wytwarzającym produkt w celu jego skonsumowania we własnym zakresie, inaczej mówiąc produkuje prąd  na własny użytek równocześnie pobierając energię od dostawcy na postawie umowy kompleksowej.

11. Kto może zostać Prosumentem?

-osoby fizyczne,
-jednostki samorządu terytorialnego,
-osoby prowadzące gospodarstwa rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest objęta ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
-osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem, iż wytwarzają energię na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością,

-spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
-kościoły, związki wyznaniowe.

12. Na czym polega system opustów?

Funkcjonuje wyłącznie dla mikroinstalacji czyli instalacji o mocy do 50 kWp. Wyprodukowana energia w pierwszej kolejności zużywana jest na bieżąco dopiero wyprodukowana nadwyżka przekazywana jest do sieci energetycznej, który pełni funkcję tzw. magazynu energii. Prosument może odebrać z sieci darmową energię kiedy jego instalacja nie pracuje lub produkcja jest niewystarczająca w ciągu 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego. Część energii pozostaje dla Zakładu Energetycznego i będzie to 20% w przypadku instalacji do 10 kWp i 30% dla instalacji z zakresu 10-50 kWp. Za każdą 1 kWh wprowadzoną do sieci można odebrać o dowolnej porze odpowiednio 0,8 kWh lub 0,7 kWh.

13. Czy Prosument może sprzedawać wyprodukowaną energię elektryczną do sieci?

Obecne regulacje prawne nie dopuszczają możliwości sprzedaży wyprodukowanej energii do Zakładu Energetycznego.

14. Z jakiej ulgi może skorzystać Rolnik?

Rolnik, który zamontuje instalację może odliczyć 25% wartości netto instalacji przez okres 15 lat w postaci ulgi w podatku rolnym. Jeśli Rolnik jest podatnikiem VAT będzie mógł również odliczyć VAT co znacznie skróci okres zwrotu.

15. Kto ponosi koszt wymiany licznika na dwukierunkowy?

Ustawa reguluje tą kwestia i Zakład Energetyczny musi dokonać wymiany licznika na swój koszt.

16. Jaka jest trwałość systemów fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne objęte są 25-letnią gwarancją wydajności i 10-letnią gwarancją producencką na wady ukryte. Inwertery najczęściej posiadają 10-letnią gwarancję.

17. Ile trwa proces montażu?

Wszystko zależy od wielkości instalacji. W przypadku średniej wielkości gospodarstwa domowego są to zazwyczaj 1-2 dni.

18. Czy system jest bezobsługowy?

System jest w 100% bezobsługowy i nie wymaga zaangażowania użytkownika. Parametry produkcji energii można odczytać na wyświetlaczu falownika lub w większości przypadków dzięki wbudowanemu w falowniku Wi-Fi na smartfonie lub laptopie.

19. Czy panele fotowoltaiczne wymagają mycia?

W przypadku paneli ułożonych już z minimalnym spadkiem czyli ok 5% panele czyszczą się samoczynnie pod wpływem deszczu. Duże zanieczyszczenia spowodowane odchodami ptasimi, pyłkami roślin czy sadzą należy usuwać specjalnymi preparatami.

20. Czy zacienienie ma negatywny wpływ na wydajność produkcji?

Zdecydowanie tak. Nawet niewielkie zacienienie o wielkości 3% obniża sprawność panela o 25%. Ze względu na szeregowe połączenie paneli, obniżenie sprawności jednego wpływa na obniżenie wydajności całej instalacji.

21. Jak wygląda rozliczenie z Zakładem Energetycznym?

W zależności od operatora okresy rozliczeniowe mogą być miesięczne, 2- miesięczne lub 6-miesięczne. Licznik dwukierunkowy zlicza energię oddana i pobraną z sieci i po zbilansowaniu tych wartości wystawiany jest rachunek. Przy optymalnie dobranej mocy instalacji jego wysokość jest na poziomie kosztów stałych.

22. Jak wygląda procedura przyłączenia mikroinstalacji?

  1. Budowa mikroinstalacji i instalacji łączącej ją z siecią elektroenergetyczną przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego kwalifikacje pozwalające na montaż instalacji OZE.
  2. Następnie mikroinstalację należy zgłosić do odpowiedniego Zakładu Energetycznego składając „Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji” wraz z wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Zgłoszenie powinno być przesłane nie później niż na 30 dni przed planowanym przyłączeniem mikroinstalacji.
  3. Jeśli zgłoszenie jest kompletne, OSD ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia i wymianę licznika na dwukierunkowy.
  4. Po wymianie licznika konieczne jest podpisanie aneksu do umowy kompleksowej.

23. Jaki powinien być optymalny kąt nachylenia dachu?

Kąt nachylenia dachu ma znaczenie dla uzysku energii. Optymalny kąt nachylenia dachu to 30-40 stopni w przypadku ustawienia paneli w kierunku południowym i ok. 15-25 stopni dla instalacji wschód-zachód. Żeby uzyskać odpowiedni kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim wykorzystuje się do tego odpowiednie systemy montażowe.

24. Jaka orientacja dachu jest najkorzystniejsza?

W optymalnych warunkach moduły powinny być zorientowane na południe. Jeśli nie jest to możliwe, obowiązuje zasada: im bliżej kierunku południowego, tym większa wydajność instalacji fotowoltaicznej. Orientacja instalacji w kierunku odchylonym od południowego wpłynie na obniżenie jej sprawności (od kilku do kilkunastu %). Instalacja na połaci północnej jest nieopłacalna.

25. Jak dobrać optymalną moc instalacji?

Przy doborze instalacji należy wziąć pod uwagę roczne zużycie energii elektrycznej i orientację dachu. Optymalnie dobrana moc nie powinna być wyższa niż 120% zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego w skali roku. W przypadku dobrze dobranej instalacji rachunki za energię zmniejszają się do poziomu opłat stałych.

26. Czy instalacja fotowoltaiczna na kredyt się opłaca?

Inwestycję w instalację fotowoltaiczną można sfinansować kredytem wtedy zamiast płacić za prąd płacimy ratę do banku. Na rynku istnieją kredyty dedykowane fotowoltaice z bardzo korzystnym oprocentowaniem. Po spłaceniu kredytu instalacja pozostaje natomiast rachunki za prąd nie.

27. Czy panele fotowoltaiczne są podatne na uszkodzenia?

Panele fotowoltaiczne są bardzo mocne i odporne na uszkodzenia. Zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać niszczące działanie sił natury jak śnieg, deszcz, wiatr a nawet grad.

28. Czym się różnią panele monokrystaliczne od polikrystalicznych?

Panele monokrystaliczne są ciemne i jednolite (jednobarwne), zbudowane są z monolitycznego kryształu krzemu. Mają nieznacznie większą sprawność, niż panele polikrystaliczne, co przekłada się na mniejszą powierzchnię potrzebną do zainstalowania takiej samej mocy. Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne  wykonane są ze sprasowanego bloku wykrystalizowanego krzemu. Zazwyczaj mają jasnoniebieską barwę z widocznymi krawędziami kryształów.

29. Czy instalacja fotowoltaiczna jest bezpieczna dla środowiska?

Instalacja jest całkowicie bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Nie powoduje hałasu, nie wytwarza szkodliwych związków i CO2. Jest w pełni ekologiczna.

30. Jaka jest różnica pomiędzy kolektorem słonecznym a panelem fotowoltaicznym?

W wyglądzie i wielkości nie ma dużych różnic to zasada działania jest całkowicie odmienna. Kolektor słoneczny zamienia energię słoneczną na energię cieplną ogrzewając ciecz która przy pomocy pompy hydraulicznej podgrzewa wodę z zbiorniku z ciepłą wodą. Panel Fotowoltaiczny zamienia promieniowanie słoneczne na prąd elektryczny który wykorzystujemy do zasilania urządzeń domowych.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 508 608 188

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *