panele na całym dachu

Fotowoltaika w 2022 roku-jakie zmiany czekają prosumentów?

Stosunkowo niedawno ogłoszona lista zmian w sposobie rozliczania energii pozyskanej z instalacji PV z przedsiębiorstwami energetycznymi sprawiła, że Prosumenci z lekkim niepokojem spoglądają w przyszłość oraz intensywniej zastanawiają się nad opłacalnością inwestycji w panele fotowoltaiczne. Tak samo reagują potencjalni Inwestorzy rozważający montaż instalacji, którzy planowali skorzystanie z dopłat. Czy ich zaniepokojenie ma słuszne podstawy i czy montaż fotowoltaiki w 2022 roku będzie się nadal opłacał?

Fotowoltaika – zmiany w 2022 i co warto o nich wiedzieć?

W pewnym sensie dobrą informacją dla obecnych Prosumentów jest fakt, że zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska odnośnie sposobu rozliczania się z przedsiębiorstwami energetycznymi odbierającymi nadmiar produkowanej przez instalację PV energii, dotyczyć będą nowych inwestycji realizowanych od 1 stycznia 2022 roku. Zasadniczo, polegać będą na przejściu z systemu opustów, szerzej opisanych na naszym blogu TUTAJ, na handel energią.

Nowe zasady współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi od 2022 roku

Choć teoretycznie zmiany nie powinny znacząco wpłynąć na opłacalność inwestycji, to jednak niepokój budzi fakt, że Prosument sprzedawać będzie nadmiar wyprodukowanej energii w cenach hurtowych, zaś jej zakup odbywać będzie się w cenach detalicznych. Pojawi się więc spora różnica w kosztach, ponieważ cena energii w detalu jest powiększona o opłaty operatora, co w ogólnym rozliczeniu może wpływać na opłacalność inwestycji w OZE. Według Ministerstwa ma jednak zachęcić do zużywania gromadzonej energii na bieżąco oraz ograniczyć zjawisko instalowania systemów PV o wydajności przekraczającej zapotrzebowanie.

Co z dotacjami i dopłatami na fotowoltaikę od 2022 roku?

Można spodziewać się, że na rynku nadal będą funkcjonowały programy rządowe, tak jak już zatwierdzony “Mój Prąd 2022” oraz lokalne, wspierające w różnym stopniu zakup instalacji pozyskujących energię ze słońca. Warto więc trzymać rękę na pulsie i zrobić kalkulację finansową, co pozwoli ocenić, czy bardziej opłaci się zainstalować instalację fotowoltaiczną jeszcze w 2021 roku, czy może atrakcyjniejsze okażą się nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku zasady rozliczania się z dostawcą energii.