instalacja fotowoltaiczna słoneczna pv

Fotowoltaika od 01.04.2022 r.- zmiana sposobu rozliczeń prosumentów

Instalacje fotowoltaiczne już na dobre wpisały się w polski krajobraz i stały się właściwie wszechobecne, a jak wynika z danych pochodzących z listopada 2021 roku, z pozyskiwanej ze słońca energii elektrycznej korzystało prawie 800 tysięcy Prosumentów. Niezaprzeczalny jest więc fakt, że systemy PV przez ostatnie lata cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, jednak nadchodzące od 1 kwietnia 2022 roku zmiany w przepisach dotyczących rozliczania fotowoltaiki powodują zaniepokojenie zarówno wśród firm oferujących te rozwiązania, jak i u zainteresowanych nimi Inwestorów.

Czy słusznie?

Net-billing w rozliczaniu fotowoltaiki od 1 kwietnia 2022r. Zgodnie z projektem ustawy od 1 kwietnia całkowicie zmieniony zostanie system rozliczeń wszystkich nowych Prosumentów, którzy po 31 marca 2022 złożą zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci. Dotychczas stosowany i bardzo korzystny dla właścicieli mikroinstalacji do 10 kW net-metering zostanie zastąpiony przez net-billing. W przeciwieństwie do barterowego charakteru net-meteringu, net billing polega na sprzedaży operatorowi nadwyżek wyprodukowanej przez instalację energii po cenach hurtowych, jednak nie to wzbudza największe zaniepokojenie Prosumentów oczekujących przecież jak najszybszego zwrotu inwestycji. W przypadku konieczności dokupienia energii w miesiącach z warunkami atmosferycznymi niesprzyjającymi wydajnej pracy paneli słonecznych obowiązywać będą ceny detaliczne, a te – jak powszechnie wiadomo – są znacznie wyższe, ponieważ zawierają m.in. opłaty dystrybucyjne oraz podatki.

Czy net-billing może się opłacać?

Według Ustawodawcy przejście na net-billing ma poprawić wykorzystywanie zasobów na bieżąco i wyeliminować zjawisko dokładania przez Inwestorów dodatkowych paneli “na wszelki wypadek”, co obecnie często powoduje nadpodaż energii do sieci. W branży pojawiają się jednak liczne głosy wskazujące na to, że system ten uniemożliwi dokładną kalkulację zysków, a w ogólnym rozliczeniu może zmniejszyć opłacalność użytkowania instalacji PV oraz wydłużyć nawet o kilka lat oczekiwanie na zwrot inwestycji. W rezultacie może więc, przynajmniej na pewien czas, ograniczyć zainteresowanie energią odnawialną, co zarówno dla branży, jak i środowiska naturalnego nie będzie zjawiskiem korzystnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *