instalacja fotowoltaiczna Ciechanów

Amortyzacja instalacji fotowoltaicznej

Instalacje fotowoltaiczne, choć obecnie najczęściej wykorzystywane są do zasilania budynków mieszkalnych, cieszą się również zainteresowaniem przedsiębiorców. Jest to rozwiązanie, które pozwala na efektywne i ekonomiczne zasilenie obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. W związku ze specyficzną rolą i charakterem systemów PV, a także obowiązującymi przepisami, przedsiębiorcy mogą zakwalifikować instalację fotowoltaiczną jako
środek trwały należący do majątku firmy. Tym samym pojawia się możliwość skorzystania m.in. z odpisu amortyzacyjnego.

Instalacja fotowoltaiczna jako środek trwały

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel firmy, który zdecydował się na instalację fotowoltaiki do celów związanych z prowadzoną działalnością, może zakwalifikować system jako składnik rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa i skorzystać z jego amortyzacji. To, czy instalacja zostanie zaliczona do odrębnych środków trwałych czy skategoryzowana jako część składowa budynku, zależne jest tak naprawdę od dwóch kwestii: możliwości demontażu i przeniesienia całej konstrukcji w nienaruszonym stanie w inne miejsce, a także interpretacji podatkowej wydanej przez
urząd skarbowy. Obecnie najczęściej przedsiębiorcy spotykają się z zaliczeniem instalacji fotowoltaicznej do odrębnych środków trwałych, mogą więc skorzystać z jednorazowej amortyzacji de minimis.

Jakie korzyści daje amortyzacja systemu PV?

Amortyzacja to inaczej koszt związany ze spadkiem wartości środków trwałych użytkowanych w firmie przez okres dłuższy niż rok. Nie wiąże się to z wypływem kapitału finansowego, ale mimo to umożliwia dokonanie stosownych odpisów. W przypadku aktywów rzeczowych zaliczonych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli między innymi instalacji fotowoltaicznych, stosowana jest amortyzacja jednorazowa de minimis. Najważniejszą dla przedsiębiorców korzyścią związaną ze stosowania odpisów z tytułu zużycia środków trwałych, jest możliwość zaliczenia ich na poczet kosztów uzyskania przychodów, co w ostatecznym rozliczeniu przekłada się na wysokość podatków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *