fotowoltaika Katowice

Uzgodnienia pożarowe dla instalacji fotowoltaicznej powyżej 6,5 kWp

We wrześniu 2019 roku weszły w życie nowe przepisy o odnawialnych źródłach energii.  Wynikające ze zmian wprowadzonych do ustawy Prawo budowlane, które następnie w styczniu 2020 roku dodatkowo zmodyfikowano (Dz.U. 2020 poz. 471). W rezultacie tych działań, dla instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kWp wprowadzono dwa nowe obowiązki:

  • uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • a także zgłoszenia systemu PV do odpowiedniego organu Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiany te mają na celu uregulowanie kwestii bezpieczeństwa przede wszystkim w przypadku wystąpienia pożaru instalacji fotowoltaicznej.

Postępowanie przy gaszeniu objętej pożarem instalacji fotowoltaicznej 

Zasadniczo, system PV jest kategoryzowany jako urządzenie elektryczne. To zaś oznacza, że nie wolno przystępować do gaszenia instalacji fotowoltaicznej, jeżeli jest ona pod napięciem. Stanowi to bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób przeprowadzających akcję ratowniczą. Aby przystąpić do działań gaśniczych, konieczne jest całkowite odcięcie napięcia lub skorzystanie z funkcji optymalizatora i obniżenie napięcia do poziomu bezpiecznego.

W tym punkcie warto zaznaczyć, że sytuacje, w których to system PV jest bezpośrednią przyczyną pożaru obiektu mieszkalnego lub użytkowego, należą do marginalnych. Jeżeli już występują, to stanowią rezultat błędów w sztuce instalatorskiej popełnianych przede wszystkim przez niewykwalifikowane ekipy montażowe.

Teplo – kompleksowe wykonawstwo 

Jako przedsiębiorstwo, które posiada wieloletnie doświadczenie w branży fotowoltaicznej, kompleksowo zajmujemy się realizacją każdego projektu – dla Państwa domu, firmy oraz gospodarstwa rolnego.

Co ważne dla Inwestorów, nie tylko dostarczamy i montujemy komponenty niezbędne do uruchomienia własnej elektrowni opierającej się na energii słonecznej. Postępując zgodnie z wynikającymi ze zmienionych w 2019 roku przepisów o odnawialnych źródłach energii, uzgadniamy projekt z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, montując wskazane zabezpieczenia i znakując komponenty. Finalizując inwestycję przygotowujemy też zgłoszenie do Straży Pożarnej, kompleksowo dbając o zgodność zastosowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami.