Rozwój fotowoltaiki w Polsce. Stan na 31.12 2020 i prognozy na 2021

Konieczność sprostania wymogom Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2 oraz zwiększenia poziomu udziału OZE w krajowych miksach energetycznych, wpłynęły w ostatnich kilku latach pozytywnie na dynamikę implementacji systemów pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych w Polsce. W rezultacie, zmiany w przepisach oraz uruchomienie programów rządowych dofinansowujących z funduszy UE zakup m.in. instalacji fotowoltaicznych, skutecznie zmobilizowały odbiorców do postawienia na korzystne dla środowiska rozwiązania z tego sektora.

Fotowoltaika w Polsce – stan na 31.12.2020 roku

Raport przygotowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej, podsumowujący dotychczasowy rozwój fotowoltaiki w Polsce, wskazuje na inwestycyjny boom, przede wszystkim w obszarze mikroinstalacji PV zasilających obiekty mieszkalne. Rok 2020 okazał się być w tym względzie rokiem przełomowym, ponieważ zaobserwowano aż trzykrotny wzrost przyłączeń nowych instalacji PV w porównaniu z rokiem ubiegłym, generujących moce na poziomie 640MW. Warto zaznaczyć, że w raporcie zanotowano też wzrost zainteresowania inwestycjami w duże farmy fotowoltaiczne, a tendencja ta z pewnością znacząco wpłynie na rynek energetyczny w Polsce w kolejnych latach, zmieniając kształt polityki energetycznej w kraju.

Rozwój fotowoltaiki w Polsce – prognozy na 2021 rok

Z przedstawianych przez IEO prognoz dotyczących rozwoju fotowoltaiki w Polsce jasno wynika, że możemy spodziewać się dalszego wzrostu wykorzystania energii solarnej i w 2021 roku osiągnąć poziom pozyskanej w ten sposób mocy w granicach od 5,5-7 GW. Intensyfikacja wdrażania rozwiązań w tym zakresie oraz skala zainteresowania inwestorów będzie jednak zależała od kilku czynników, w tym zaangażowania rządu w tworzenie sprzyjającej inwestycjom, zarówno indywidualnym, jak i tym skupionym wokół farm słonecznych, atmosfery. Dalsze zmiany w przepisach, dotacje, dofinansowania i ulgi, to w tym przypadku narzędzia niezbędne do uzyskania oczekiwanych rezultatów i sprostania celom energetycznym wyznaczonym przez UE na 2030 rok.