miernik

Licznik dwukierunkowy w fotowoltaice, jak poprawnie odczytać dane

Podejmując decyzję o zakupie i montażu instalacji PV warto wiedzieć, w jaki sposób poprawnie odczytać dane z licznika dwukierunkowego i dlaczego właściwie fotowoltaika wymaga zastosowania innych urządzeń niż wykorzystywane w standardowych przyłączach modele jednokierunkowe.

Licznik energii elektrycznej dla Prosumenta

Zgodnie z przepisami obowiązującej obecnie ustawy, do legalizacji instalacji fotowoltaicznej on-grid niezbędne jest podpisanie odpowiedniej umowy z wybranym dostawcą energii, który od tej pory będzie również odbierał nasze nadwyżki. Dostawca jest też zobowiązany do zamontowania u nas licznika dwukierunkowego bez dodatkowych opłat i w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na wymianę urządzenia. Dzięki temu możliwe będzie bilansowanie energii netto, co w przypadku modeli jednokierunkowych nie jest możliwe i co więcej – ze względu na specyficzny sposób zliczania jednostek generowałoby dodatkowe opłaty za przyjęcie przez sieć wyprodukowanej nadwyżki.

Jak odczytać dane z licznika dwukierunkowego?

W przeciwieństwie do jednokierunkowych, modele dwukierunkowe odnotowują nie tylko ilość energii pobranej z sieci, ale również oddanej w ramach sezonowej nadprodukcji. To umożliwia zbilansowanie wartości oraz skorzystanie z opustów w momencie, kiedy nasza instalacja fotowoltaiczna wykazuje mniejszą wydajność.

Zgodnie z zawartą umową, Prosument zobowiązany jest do regularnego przesyłania odczytów licznika do zakładu energetycznego, o ile nie posiada urządzenia inteligentnego, przystosowanego do przekazywania danych do dostawcy automatycznie. Wyświetlane na liczniku wartości wskazywane są w kWh i opisywane za pomocą kodów, co zdecydowanie ułatwia odszukanie potrzebnych informacji.

-Jeżeli korzystamy z taryfy jednostrefowej, dane dotyczące całkowitego zużycia energii odnajdziemy pod kodem 1.8.0, zaś te opisujące ilość energii oddanej do sieci – pod kodem 2.8.0.

-W przypadku taryfy dwustrefowej, kod 1.8.1 określa zużycie, a 2.8.1 ilość oddanej energii do sieci w strefie I, zaś w strefie III urządzenie posługuje się analogicznie kodami: 1.8.2 oraz 2.8.2.

-Wielostrefowe taryfy wyszczególniają też III strefę. W tym przypadku zużycie prądu określa symbol 1.2.3, zaś ilość energii przekazanej z instalacji PV do sieci określa kod 2.8.3.