Kim jest prosument i jakie warunki trzeba spełnić by nim zostać?

Inwestycja w instalację OZE, na przykład system PV pozyskujący energię słoneczną, to zdecydowany krok w przyszłość, zarówno dla osób prywatnych, jak i właścicieli firm. Jest to, zgodnie z nowelizacją przepisów o OZE z 2019 roku, rozwiązanie pozwalające na produkcję i konsumpcję przez odbiorcę końcowego wytworzonej przez własną mikroelektrownię energii i w rezultacie – na przyjęcie roli prosumenta energii odnawialnej.

Prosument – kim jest i kto może nim zostać?

Obecnie obowiązujące zapisy znowelizowanej w 2019 roku ustawy o OZE zakładają, że prosumentem energii odnawialnej może zostać odbiorca końcowy, czyli zarówno osoba prywatna będąca np. właścicielem nieruchomości zaopatrzonej w instalację PV, jak i mały lub średni przedsiębiorca, o ile jego działalność nie skupia się głównie na produkcji energii. Warunkiem dołączenia do tej grupy jest konieczność montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 50kW, co ma w pewnym sensie zapewnić zużywalność wyprodukowanej energii na własne potrzeby.

Korzyści

Choć termin ten funkcjonuje w ekonomii i socjologii już od kilku dekad, dopiero w ostatnich latach odmieniany jest przez wszystkie przypadki. Ten fakt nie dziwi, ponieważ został zaadaptowany na potrzeby branży energii odnawialnej, która obecnie dynamicznie się rozwija, również w Polsce.

Zmiana podejścia z konsumenckiego na prosumenckie jest wartością samą w sobie, ponieważ angażuje społeczeństwo do udziału w przyszłościowych projektach o globalnym znaczeniu. Przede wszystkim jednak niesie liczne korzyści w obszarze domowego lub firmowego budżetu, zarówno odczuwalne doraźnie, jak i rozłożone w pewnej perspektywie czasowej. Zgodnie z obecnie funkcjonującymi zasadami, nadwyżki energii pozyskanej w wyniku działania mikroinstalacji fotowoltaicznej w bardziej sprzyjającym sezonie wiosenno-letnim, są przez prosumentów odbierane w późniejszym czasie (do 12 miesięcy), na przykład zimą, w formie opustów. System ten zakłada, że prosument może w ten sposób pobrać za darmo 0,7 kWh energii za każdą 1 kWh wprowadzoną do sieci z mikroinstalacji o mocy od 10-50 kWh. W przypadku instalacji o mocy do 10 kWh wartość ta wzrasta do 0,8 kWh za każdą oddaną 1 kWh.